CONFERINTA STIINTIFICÃ INTERNATIONALÃ “10 ANI DE CERCETARE ÎN DOMENIUL EDUCATEI FIZICE SI SPORTULUI”

27 mai 2011: CONFERINTA STIINTIFICà INTERNATIONALà“10 ANI DE CERCETARE ÎN DOMENIUL EDUCATEI FIZICE SI SPORTULUI”, organizatã de Universitatea “Dunãrea de Jos” din Galati, Facultatea de Educatie Fizica si Sport, sub patronajul FÉDÉRATION INTERNATIONALE D´ÉDUCATION PHYSIQUE EUROPE.

No Comments

Add your comment

x Logo: Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security