Despre noi

Ce este Fédération Internationale d´Éducation Physique - FIEP?

FIEP este o organizaţie independentă, non-guvernamentală, dispusă la colaborea cu toţi oamenii, instituţiile şi organizaţiile, cu scopul de a susţine educatia fizicã ca un proces de educare, atât prin mijloace formale, cât si informale, prin interactiunea cu mediile culturale si naturale (apã, aer, soare etc.) din fiecare regiune, folosind facilitățile și echipamentele adecvate, prin folosirea activităților fizice sub forma exercitiilor de gimnasticã, jocuri, sporturi, dans și alte activități de recreere activă, având ca scop dezvoltarea aptitudinilor motrice la copii, adolescenți, adulți și persoane de vârsta a treia, îmbunătățindu-le condiția fizică, pentru o mai bună capacitate intelectuală, consolidând obiceiul de practicare sistematică a exercițiilor fizice prin promovarea unei educații eficiente pentru sănătate și a petrecerii timpului liber într-un mod sănătos prin recunoașterea activităților corporale, legate de dezvoltarea valorilor morale și sociale care îl pot ghida pe cetățean sã fie mai responsabil civic și social.

Fondată în 1923, la Bruxelles, obiectivul principal al F.I.E.P. este de a promova dezvoltarea diferitelor activităţi în domeniile Educaţiei, Educaţiei Fizice şi Educaţiei Sportive, Sportului pentru toţi, Fitness şi Sănătate, Recreere şi folosirea şi protejarea naturii, pentru oamenii de toate vârstele şi din toate ţările lumii, de a susţine şi contribui la cooperarea internaţională în aceste domenii.

Federaţia pune la dispoziţie o reţea de contacte şi mijloace de comunicare şi schimburi de experienţă între persoane individuale şi organizaţii şi are poziţia de “Organizaţie Recunoscută” de UNESCO încă din anul 1956 – http://unesdoc.unesco.org/images/0016/001607/160757eb.pdf

CIO – Comitetul Internaţional Olimpic, este membră a Consiliului de Conducre a ICSSPE – International Council of Sport Science and Physical Education (Consiliul Internațional al Științei Sportului și Educației Fizice) http://www.icsspe.org/about/structure/executive-board și desfășoară o impresionantă acticitate de cercetare recunoscută de acest consiliu – http://www.icsspe.org/search/node/FIEP.

FIEP este partener al AIESEP – Association Internationale des Écoles Supérieures d’Éducation Physique – http://aiesep.org/about/partners şi are relaţii strânse cu Arab Confederation of Sport şi L’Union Arabe de l’Education Physique et du Sport.

Ideea de a crea o organizaţie internaţională de Educaţie Fizică a apărut pentru prima dată în timpul Congresului Internaţional de Educaţie Fizică, din Paris (Franţa), desfăşurat în perioada 30 august – 6 septembrie 1900.


Atunci a fost creată o “Comisie Tehnică Internaţională Permanentă de Educaţie Fizică”, cu câteva dintre cele mai mari personalităţi ai Educaţiei Fizice din acea perioadă, dintre care: Mosso (Italia), ca Preşedinte, Demeny (Franţa) Fosseprez (Belgia), Cabezas (Chile), Kier (Danemarca), Chryssafis (Grecia), Tongres (Suedia). (inițialele la toți aștea!!)


La comisie au participat delegaţi din 16 ţări, ale căror obiective erau ţintite către calificarea membrilor facultăţilor universitare. Asta nu ințeleg – exprimarea!!
“Institute Internationale d’Education Physique” (Institutul Internaţional de Educaţie Fizică) a fost creat mai târziu, în timpul Congresului Internaţional Odensée, în perioada 7 – 10 iulie 1911.


Care erau obiectivele acestui institut ?
Obiectivele principale ale Institutului Internaţional de Educaţie Fizică erau:
a) Progresul ştiinţei Educaţiei Fizice şi a aplicaţiilor sale practice, sintetizând rezultatele studiilor şi experimentelor desfăşurate pe plan mondial şi furnizând direcţii pentru noi cercetări.

b) Răspândirea şi popularizarea principiului că Educaţia Fizică trebuie să coopereze cu Educaţia Intelectuală şi Morală.
Acţiunile institutului au fost, în mod evident, întrerupte în timpul Primului Război Mondial. Cu toate acestea, internaţionalizarea Educaţiei Fizice dobândeşte o nouă viaţă şi se exteriorizează în 1923, prin crearea Fédération Internationale de Gymnastique Educative, F.I.G.E (Federaţia Internaţională de Gimnastică Educativă – FIGE).


Acest act este considerat a fi piatra de temelie a FIEP. Primul Consiliu Executiv a fost ales de Consiliul Federal, alcătuit din 2 reprezentanți din fiecare 8 țări participante – Anglia, Chile, Franța, Olanda, ROMÂNIA, Suedia și Elveția.
F.I.G.E. a fost organizată oficial în data de 2 iulie 1923, în timpul Congresului Internaţional din Bruxelles. Acea nouă instituţie a adus împreună Federaţii, Ligi şi Organizaţii din mai multe ţări. Primul său preşedinte a fost generalul LEFEBURE (Belgia).


În februarie 1931, Federaţia publică prima ediţie a primului său Jurnal, care s-a dovedit a fi una dintre primele reviste specializate dedicate Educaţiei Fizice din lume. Publicaţia există şi în prezent. În 1935, maiorul JOSEPH G. THULIN (Suedia) a fost ales Preşedinte, iar mandatul său a durat până în 1958.


În 20 iulie 1939 se desfășoară la Stokholm: Adunarea Generală a FIGL, care aduce doar modificări minore în componența consiliilor directoare. Berg von Linde devine vicepreședinte, iar secretar general este ales un alt suedez, Maiorul O. Kragh.

Important pentru noi este alegerea generalului Virgil BĂDULESCU (ROMÂNIA) în funcția de membru executiv alături de: de Gents (Belgia), Chryssalis (Grecia), Groner (Norvegia), Miss Fountain (Anglia) și inspectorul Sikorski din Polonia.

LISTĂ DE PREȘEDINȚI MONDIALI FIEP

Primul Președinte 1923-1924 General. LEFEBURE Belgia

Al doilea președinte 1924-1935 Col. Einar NERMAN Suedia

Al treilea președinte 1935-1958 Maior Joseph G. THULIN Suedia

Al 4-lea Președinte 1958-1970 Dr. Antonio Leal OLIVEIRA Portugalia

Al 5-lea Președinte 1970-1983 Dr. Pierre SEURIN Franța

6. Președintele 1984-1999 Prof. John ANDREWS Anglia

7. Președintele 2000-2008 Profe. Manoel JG TUBINO Brazilia

Al 8-lea președinte 2009-2020 Profe. Almir A. GRUHN Brazilia

x Logo: Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security