Istoria FIEP România

Preocupati de prezentarea valorilor educației fizice din România, am desfăşurat o intensă activitate pentru promovarea imaginii școlii românești de educație fizică pe plan european și mondial, în cadrul numeroaselor congrese internaționale la care am participat.

Această muncă asiduă a fost recunoscută internațional în cadrul celui de al 4-lea Congres European al Federației Internaționale de Educație Fizică (4th FIEP European Congress – Physical Education and Sports ”Teachers Preparation and their Employability in Europe” organizat de Facultatea de Educație Fizică și Sport din Universitatea ”Comenius” din Bratislava – Slovacia.

Odată cu acceptarea dosarului de candidatură depus de delegația Facultății de Educație Fizică și Sport din Bacău și primirea României ca membru cu drepturi depline în F.I.E.P. – Fédération Internationale d´Éducation Physique. (2007)

DASDA

Scopul principal s-a canalizat pe implementarea FIEP în România. În acest demers, am realizat pagina de web a FIEP România – www.fiepromania.ro, al cărei scop se doreşte a fi diseminarea informaţiilor şi implicit, a facilităţilor oferite de FIEP în România. De asemenea, mi-am propus să fac cunoscută activitatea FIEP şi să atragem specialişti români ai domeniului nostru, în implementarea şi dezvoltarea acestei organizaţii la nivel naţional.

În urma acțiunilor de promovare a idealurilor FIEP, mai multe facultăți de educație fizică din România și-au manifestat dorința de a organiza diferite congrese științifice internaționale, sub patronajul FIEP.

x Logo: Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security